ผู้บริหาร

นายมนูญ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 177477
Page Views 445137
คณะศึกษานิเทศก์

นายปัญญา แกล้วกล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายษณกร เสนาะเสียง
ศึกษานิเทศก์

นายปรีชาพล ทองพลอย
ศึกษานิเทศก์

นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล
ศึกษานิเทศก์

นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์
ศึกษานิเทศก์

นางสุภาวดี วสุวัต
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕