ผู้บริหาร

นายมนูญ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 177510
Page Views 445170
คณะศึกษานิเทศก์
ชื่อ-สกุล : นายษณกร เสนาะเสียง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819569280
อีเมล์ : sanakorn@esdc.go.th
ที่อยู่ :
149/52 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85110
อื่นๆ :
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕