เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching ของนางนันท์นภัส สักขาพรม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2564,16:13   อ่าน 1233 ครั้ง