เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(Distance Learning Television: DLTV) ษณกร เสนาะเสียง ศึกษานิเทศก์
ดาวน์โหลดเอกสาร
https://drive.google.com/drive/folders/1Jn-aEB1xuENepVIdamHS0sgLeqkatGSQ?usp=sharing
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2561,22:23   อ่าน 183 ครั้ง