เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สู่ความเข้มแข็ง สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,07:29   อ่าน 1578 ครั้ง