ข่าวประชาสัมพันธ์
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,07:29   อ่าน 582 ครั้ง