ผู้บริหาร

นายมนูญ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 28/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 155414
Page Views 404744
ภาพกิจกรรม
การติดตามการนิเทศพัฒนาการอ่าน การเขียน
( จำนวน 4 รูป / ดู 578 ครั้ง )
การนิเทศ ติดตาม การอ่านออก เขียนได้ โรงเรียนบ้านบางนอน
( จำนวน 4 รูป / ดู 580 ครั้ง )
การนิเทศ ติดตาม การอ่านออก เขียนได้ โรงเรียนบ้านนา และโรงเรียนบ้านทองหลาง
( จำนวน 5 รูป / ดู 471 ครั้ง )
การนิเทศ ติดตาม การอ่านออก เขียนได้ โรงเรียนบ้านบางสีกิ้มและโรงเรียนบ้านทรายแดง
( จำนวน 3 รูป / ดู 575 ครั้ง )
นิเทศ ติดตาม โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์
( จำนวน 15 รูป / ดู 1297 ครั้ง )
นิเทศ ติดตาม รร.เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)
( จำนวน 8 รูป / ดู 498 ครั้ง )
การนิเทศ ติดตาม การอ่านออก เขียนได้ โรงเรียนบ้านแหลมนาว
( จำนวน 5 รูป / ดู 557 ครั้ง )
การนิเทศส่งเสริมโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
( จำนวน 3 รูป / ดู 420 ครั้ง )
นิเทศเครื่อข่ายการจัดการศึกษาที่ 8
( จำนวน 20 รูป / ดู 890 ครั้ง )

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕