ผู้บริหาร


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 16/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 116425
Page Views 296131
ภาพกิจกรรม
การติดตามการนิเทศพัฒนาการอ่าน การเขียน
( จำนวน 4 รูป / ดู 458 ครั้ง )
การนิเทศ ติดตาม การอ่านออก เขียนได้ โรงเรียนบ้านบางนอน
( จำนวน 4 รูป / ดู 447 ครั้ง )
การนิเทศ ติดตาม การอ่านออก เขียนได้ โรงเรียนบ้านนา และโรงเรียนบ้านทองหลาง
( จำนวน 5 รูป / ดู 353 ครั้ง )
การนิเทศ ติดตาม การอ่านออก เขียนได้ โรงเรียนบ้านบางสีกิ้มและโรงเรียนบ้านทรายแดง
( จำนวน 3 รูป / ดู 447 ครั้ง )
นิเทศ ติดตาม โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์
( จำนวน 15 รูป / ดู 959 ครั้ง )
นิเทศ ติดตาม รร.เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)
( จำนวน 8 รูป / ดู 368 ครั้ง )
การนิเทศ ติดตาม การอ่านออก เขียนได้ โรงเรียนบ้านแหลมนาว
( จำนวน 5 รูป / ดู 419 ครั้ง )
การนิเทศส่งเสริมโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
( จำนวน 3 รูป / ดู 301 ครั้ง )
นิเทศเครื่อข่ายการจัดการศึกษาที่ 8
( จำนวน 20 รูป / ดู 590 ครั้ง )

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕