ภาพกิจกรรม
16 พ.ค.66 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านคลองของ
( จำนวน 5 รูป / ดู 44 ครั้ง )
15 พ.ค.66 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ
( จำนวน 10 รูป / ดู 46 ครั้ง )
13 พ.ค.66 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านราชกรูด
( จำนวน 10 รูป / ดู 99 ครั้ง )
13 พ.ค.66 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านนกงาง
( จำนวน 10 รูป / ดู 60 ครั้ง )
12 พ.ค.66 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านขจัดภัย
( จำนวน 10 รูป / ดู 53 ครั้ง )
11 พ.ค.66 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านท่าฉาง
( จำนวน 10 รูป / ดู 180 ครั้ง )
11 พ.ค.66 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
( จำนวน 10 รูป / ดู 73 ครั้ง )
ประชุมงาน "สรรพศาสตร์ ตลาดวิชา การศึกษาระนอง " ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง
( จำนวน 5 รูป / ดู 84 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่
( จำนวน 5 รูป / ดู 74 ครั้ง )
ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมใ
( จำนวน 5 รูป / ดู 116 ครั้ง )