ภาพกิจกรรม
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติตตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2564
( จำนวน 9 รูป / ดู 102 ครั้ง )
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ณ โรงเรียนอนุบาลระนอง โรงเรียนบ้านท
( จำนวน 0 รูป / ดู 203 ครั้ง )
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ณ โรงเรียนชาติเฉลิม
( จำนวน 0 รูป / ดู 174 ครั้ง )
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ณ โรงเรียนเขานางหงส์ และ โรงเรียนบ้
( จำนวน 0 รูป / ดู 145 ครั้ง )
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ณ โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
( จำนวน 0 รูป / ดู 152 ครั้ง )
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ณ โรงเรียนบ้านบางนอน และ บ้านหินดาด
( จำนวน 0 รูป / ดู 165 ครั้ง )
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ณ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา และวัดช่องล
( จำนวน 0 รูป / ดู 146 ครั้ง )
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ณ โรงเรียนทับไชยาพัฒนา
( จำนวน 0 รูป / ดู 139 ครั้ง )
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ณ โรงเรียนบ้านเขาฝาชี
( จำนวน 0 รูป / ดู 124 ครั้ง )
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ณ โรงเรียนละอุ่นใต้
( จำนวน 0 รูป / ดู 93 ครั้ง )