คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
โทร. 081-823-7453
อีเมล์ : supot3663@gmail.com

นางสุทธิรา หงษ์เจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
โทร. 087-896-5746
อีเมล์ : suttira@rnedu.go.th